Tavuk işareti definecilikte ne anlama gelir?

Definecilik alanında direkt olarak altın ve para ile özdeşleştirilen tavuk işareti aynı zamanda antik yapılanmalarda doğurganlığın da sembolüdür. Tavuk kabalada ve dinsel bazı mitlerde üzerine tılsım uygulanmış yumurtanın taşıyıcısıdır.

Tavuk tek başına sembolize edildiğinde çevresinde bir tek yumurtayı simgeleyen tek taş aranmalıdır diye yaygın defineci kabulünü belirtmeliyiz.

Tavuk sembolü ve onun tek yumurta sembolü olan taş eğer doğru ifadeyi veriyorsa burada bir eşkıya gömüsü veya Ermeni topluluklarına ait bir metrükenin varlığından bahsedilir. Bunun altın para ve mücevherat olduğu ifade edilir.

Çok yönüyle kendimize ait olmayan, sadece define sohbetlerinde bu işle uğraşanların kendi aralarındaki söylemlerin bütününden yola çıkarak aşağıdaki ifadeleri de buraya bir bölümüyle almak istiyoruz:

“Tavuk sembolü yalnız başına ya da yanında civcivleriyle birlikte en çok kullanılan define motiflerinden biridir. Gerek yalnız başına tek tavuk ve gerekse beraberindeki yavruları mutlak definenin işaretidir. Bizans ve Ermeni kültürleri tarafından sıkça kullanılmıştır. Anlamları kavimlere göre değişmekle beraber, genel manadaki anlamları arayıcıyı büyük ölçüde yanıltmadan emanete ulaştıracaktır. Yeter ki daha önceden açılmış, içindekiler alınmamış olsun.

Define bulmada tavuk işaretinin önemi

Tavuk işareti ve yanındaki civcivlerle ilgili figürlerin hangi anlamları taşıdıklarına dair maddeler halinde şu bilgiler verilebilir

Genellikle tek rakamlı gruplar duvarda, çift rakamlı gruplar yerde, kayada olur. Örneğin bir tavuk ve yanında 5 yavrusu varsa bu çift gruptur, yerde olur. Ya da bir tavuk yanında 6 yavrusu varsa bu toplam 7 eder ve duvar kayadadır. Ancak bu işin istisnası şudur: 1 tavuk ve yanında 7 civcivin olduğu durumlar çoğu kez duvar kayalarda bulunduğu gibi, yere sabit yatay (yer) kayalarda da bulunabilmektedir. Tabii ki bu durumlarda definenin yeri ve şekli de farklı noktalarda aranması gerekmektedir.

Yerde tek tavuk başı var ve başkaca motif yoksa kesinlikle yeraltında mahzen var demektir. Ve genelde resim yerde ise resmin altıdır. 

 Düz duvar kayada tavuk bir bütün halde resmedilmiş ve şekillendirilmiş ise resmin bulunduğu kaya, uzaktan bakıldığında tamamen bir tavuk heykelini andırır. Bunun için iyi bir gözlem yapmak gerekir. Başka yerde tavuk aranmaz. Kayanın kendisi zaten tavuktur. Bu takdirde tavuğun kaya biçiminde gagası tespit edilir ve baktığı istikamette altında define olabilecek taş aranır. Bu taşlar küçük ve büyük olabilir.

 Tek kabartma tavuk bazen, boynunda çan taşıyan büyük baş hayvan motifinde olduğu gibi müjde denilen bir küçük para ile beslenmiş olabilir. Bazen de tek tavuk içinden harita çıkabilmektedir.

Tavuk ve çevresine serpiştirilmiş muhtelif sayıdaki civcivler kesinlikle aile mezarıdır. Civciv sayısınca orada mezar aramak gerekir. Yine tavuk resminin ya da tavuk şekli verilmiş büyük kayanın etrafında civciv sayısı kadar irili ufaklı taş kayalar vardır ve çevrede bu kayalar yatmaktadır. Emanetler parça halinde bu taşların altında bulunmaktadır. Bu tip defineler çok derinde olmaz ve kaya taşların tam altında bulundurulur.

Tek civciv, tavuk işareti bulunan yerin sol kanadı altında ise; motifli kayanın hemen altında mutlak mezar bulunmaktadır. Bu tür mezarlar boş değildir.

Sırtında civciv taşıyan tavuk varsa; bu çok büyük bir olasılıkla definedir. Civcivin kafasının dönüklüğünün olup olmadığına bakılır. Yoksa 50 metreyi geçmeden ileri istikamette kafa ya da bütün tavuk şekli verilmiş bir kaya aranacaktır.

Başı geriye ya da yana çevrilmişse o istikamette aynı şekilde bakılır.

Tavuğun üst gagası uzun, alt gaga kısa ise emanet tavuğun baktığı istikamettedir. (50m den az) Şayet alt gaga uzun, üst gaga kısa ise o takdirde yine 50m.den az bir mesafede ve geri tarafındadır.”

İşaretleri gördükten sonra bir dedektör ile incelemek isterseniz dedektör bilgileri kategorimize sizi bekleriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir