Kitap işareti definecilikte ne anlama gelir?

Kitap işareti çoğu zaman bir tanrı kelamı (İncil) ifadesi taşır. Kilise veya kutsal diğer alanlarda olduğu zaman bu anlam göz önünde tutulmalıdır.

Açık bir kitap gerçeğin açığa çıkmış olduğunu gösterir. Önceden saklı olan şey artık bu noktada açıkta, ortada demektir. Kapalı bir kitap ise; Hıristiyan azizlerinin (papazların) saklı bir mirasının çok belirgin ifadesidir.

Açık kitap işareti ya da kapalı kitap işaretine oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. İki işaret birbirinden çok farklı anlamlara gelmektedir. Bu konuda mutlaka dikkat edilmesi gerekir.

kitap işareti

Bir papazın elindeki kitap işareti?

Bir papazın elindeki kitap ise, o bölgede bulunması gerekli olan bir vasiyetin kesin habercisidir. Kilise faaliyetleri çerçevesinde yapılmış olan pek çok işin envanterleri (dökümleri) bu kayıtlarda (tomar halinde) demektir. Bu kilise toprak altında da kalmış ve boşluk tespit eden bir dedektör ile bulunabilir.

Bu kiliseler genelde Protestan mensubu tapınaklardır. Ele geçen bir papaz ambleminde şayet yazı varsa bu okunduğu zaman görülecektir ki burada kullanılan aziz papazın ismi Stephan, Bartholomew, Matthias veya Simon isimlerinden birisi olacaktır.

Kitap işareti sadece definecilikte kullanılmamaktadır

Kitap resmi bazen definecilik anlamında değil, ama eski Ermeni topluluklarının yaşadığı bölgelerde papazların bölgeye ait tuttukları envanterler için de bir sembol olarak kullanılabilmektedir. Özellikle metropol/anakent olan yerleşimlerde papazlar o bölgedeki yaşayan herkese ait ekilen/ekilmeyen arazileri, hayvan çeşitlerini ve sayılarını, ticaret erbabının sektör, sayı ve ekonomik düzeylerini belirliyor ve bunları kiliselerdeki özel çalışma mekânlarında muhafaza ediyorlardı.

İşte bu türden çalışmalar için kilise mekânlarında kitap resmi olabilir diyoruz. Bununla beraber farklı bir yaklaşımla kitap sembolünün İncil için de kullanılabileceğini göz önünde tutunuz.

Ancak unutmayınız ki artık yıllanmış eski dini yazıtlarda çok büyük bedellere satılmaktadır ve insanlar eskimiş yazıların daha fazla gerçekleri ortaya çıkartacağını düşünmektedir. Bu yüzden bu işaretin bulunduğu alanda bir çalışma yapmak faydalı olacaktır.

Araştırma yapmak için mutlaka bir dedektör kullanmak gerekmektedir. Dedektörler hakkında bilgi almak için de define dedektörü sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir