Derin Dedektörler

Dedektör kullanıcıları için en önemli unsurlardan biri derinliktir. Bir dedektörün metalleri daha derinden algılaması kullanıcıya bir çok avantajlar sağlar.
Derinlik algısı, cihazın teknolojisi kadar hedefin büyüklüğü, toprak altında kalış süresi ve toprağın yapısı ile ilişkilidir. Toprak altında uzun süre bekleyen hedefler çevrelerine yaydıkları manyetik alanlardan dolayı çok daha derinlerden tespit edilebilmektedirler. Ayrıca temiz (mineral seviyesi düşük) toprak yapılarında daha kolay zemin ayarı yapabilmekle birlikte mineral etkisine bağlı derinlik kayıpları da daha az yaşanmakta, yada hiç yaşanmamaktadır; Dolayısı ile mineral yoğunluğu yüksek olan veya sık sık değişkenlik gösteren zeminlere oranla daha az mineralli ve zorlayıcı değişken etkilere sahip olmayan sahalarda dedektörlerin hava testlerindeki gibi derin aramalar ve tespitler yapabilmesi mümkündür..
Bu anlatılanlar ışığında satın almak istediğiniz dedektörü seçerken mutlaka satış temsilcileri tarafından masa üstü dahi olsa hava testleri yapmalarını isteyin. Belli çaplardaki metalleri test ederek hava da ne kadar mesafelerden aldığını ölçerek diğer derin sınıfındaki dedektörlerle kıyaslayın. İkinci aşamada da hava testindeki performansını toprak içerisindeki aynı boyuttaki metallere karşı koruyup, koruyamadığını varsa toprak test sahasında, yoksa minerali yoğun taş ve tuğlalarla deneyerek toprak etkisini giderebildiğinden emin olunuz. Toprak etkisini gideremeyen bir dedektörün toprak içerisinden derin mesafelerden tespitler yapamayacağı gerçeğini göz ardı etmemelisiniz.

Bir dedektör kullanıcının yaptığı arama

 

Derin tek para Dedektörleri

Yukarıdaki test örneği tek para “relic” dedektörleri için de geçerlidir. Aynı testleri tek para dedektörlerini satın almazdan önce mutlaka yapmalı, yaptırmalısınız. Tek para sınıfındaki Dedektörlerde ikinci önemli unsur çok küçük ebatlı para, takı, obje gibi kıymetli metallere karşı yüksek duyarlıkta olması ve mineralli toprak içerisinden diğer istenmeyen türden çivi, içecek kapakları gibi metallerden ayırabilme özellikleri taşımasıdır. Günümüzde oldukça iyi derinlik mesafelerinden tek para tespitleri yapa bilen ve paraları dahi altın, gümüş, bakır, bronz gibi farklı metal yapılarından anlayıp farklı sesler veya farklı rakamsal değerler ayırabilecek dedektörler mevcuttur.

Başka bir kullanıcı bulduğu paraları sergiliyor

Derin Altın Dedektörleri

24 ayar saf altın veya İşlem görmemiş Doğal külçe, cüruf “nagıt” altın, özdirenci ve birim uzunluğuna düşen endüktansı itibarı ile çevrede bulunan diğer metal ve manyetik özellikli hedeflerden bir ölçüde farklı değerlere, başka bir ifade ile farklı zaman sabitlerine sahiptir. Benzer şekilde altının bulunduğu zeminler de bu özellikleri itibarı ile ortalama zeminlere göre farklılık gösterirler.
Örneğin; Altın madeninin olduğu zemin veya sahalar aşırı metalik madenler ve metalik mineraller ihtiva edebilmektedirler ve Altın için üretilmiş dedektörler bu gibi arazilerde altını kararlı biçimde tespit edebilmekte ve diğer istenmeyen etkilerden isabetli şekilde ayırabilecek optimizasyona sahiptirler. Altın dedektörlerinin bir diğer avantajları ise! Tek para dedektörü olarak ta kullanılabilmekte ve zor koşullu arazilerde tek para, altın para, altın takı, gümüş türü para ve takılar vb gibi kıymetli malzemeleri de  birçok tek para dedektörlerinden daha iyi tespit edebilirler.